Комплексни решения за монтаж на външни климатични модули, термопомпи, VRF системи 

Изберете подходящите за Вас монтажни елементи в зависимост от мястото на монтаж, вида на климатичната система, условията на експлоатация.