Антивибрационни гумени тампони и защитни козирки за външни климатични модули